2015


Film WTAF 2015 by Galya Yotova

Wanderlust: Sofia & Pernik 2015 - Photographs: Lizzie Coleman-Link

A film by Antonio Mas Gonzales

A film by Mariko Hori at Pernuik Struma Factory – performance

Publications:

http://www.artsofia.bg/bg/pub/vodna-kula

http://blog.artintern.net/article/920531

http://sharingsofia.com/alex_water_tow%D0%B5rs/

Fotos by Lars Aisling

 

PROGRAM FOR WTAF 2015/ПРОГРАМА ЗА ВКАФ 2015
TOWNS IN NEED OF LOVE/ ГРАДОВЕ В НУЖДА ОТ ЛЮБОВ
20.06 – 28.06. 2015

20.06, Saturday/Събота, 18:00 – 23:00 – OFFICIAL OPENING AT TRAM DEPO/ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ В ТРАМВАЙНО ДЕПО
ADDRESS/АДРЕС:
SOFIA, Blvd. Maria Luiza 84/СОФИЯ, Бул. Мария Луиза 84

PARTICIPANTS/УЧАСТНИЦИ:

Antonio Mas (SP) Woodworm/ Антонио Мас (Испания) „Дървесен червей”– video projection/видео прожекция
Danica Bićanić (SR)Transformation/ Даница Бичанич (Сърбия) „Трансформация” – video installation/видео инсталация
Delphine Reist, Laurent Faulon(CH)/Делфин Райст, Лорент Фолон (Швейцария) – video installation/ видео инсталация
Chelsea Coon (USA) Untitled/ Breathing /Челси Кун (САЩ)„ Дишане” – performance/пърформанс
Ilina Konsulova (BG) Trapped/„В капан” [The Sims Game Art Experiment /Илина Консулова (България) Художествен експеримент с играта Sims – projection/прожекция
Lale Altunel (TR) One-Sided Love /Лале Алтънел (Турция) „Едностранна любов”– video loop/видео луп
Stanley Février (CA) Under the colour of law- intsallation/ Станли Феврие( Канада ) Под цветовете на закона – инсталация
Josh Field(UK)installation//Джош Фиилд (Обединено кралство) инсталация
Yaacov Chefetz(IS)My Blood Pressure//Яаков Шeфец (Израел) ”Моето кръвно налягане” – performance/пърформанс
Wai Kit Lam (Hong Kong)Awakening Memory/ Уай Кит Лам (Хонг Конг) ”Пробуждащи спомени” – video projection/ видео прожекция

ПАРТИ/PARTY 21:00 – 23:00
FORBIDDEN DIMENSION
Cinematic Psych-Out Grooves… From The Garage Daze To The Outer Limits And Beyond!
Sleazy listening of every description with LONGEVILO !

Ad usum delphini – “The soul of the Machine” Sibila Seraphim and Emil Valev

21.06, Sunday/Неделя 18:00 – 20:00 OFFICIAL OPENING/ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ, LAVELE GALLERY OSNOVA/ГАЛЕРИЯ „ОСНОВА”
ADDRESS/АДРЕС:
14 Lavele str., Sofia/ ул. Лавеле 14

Anna-Maria Bogner(AT)/Each Оbject Talks About Space – drawings on paper/Ана-Мария Богнер (Австрия) рисунки на хартия
Domingo Pino (SP)/Доминго Пино – installation/инсталация
Lora Azza, Dimitri Dimov (BG/FR)/Barcode/Лора Аза, Димитри Димов (България/Франция) ”Баркод” – installation/инсталация
Oussama Tabti (DZ)Food for Thought//УсамаТабти (Алжир) ”Храна за размисъл” – photo series/фото поредица
Simon Ingram(NZ)/Саймън Инграм (Нова Зеландия) – ineractive graffiti installation/интерактивна графити инсталация
Violeta Tanova (BG)/Виолета Танова (България) – drawings/рисунки

19:00 – 22:00 CERVANTES INSTITUTE/ИНСТИТУТ “СЕРВАНТЕС”
ADDRESS/АДРЕС:
Sveta Sofia 3, 1000 Sofia/ ул. Св. София 3

Adriana Cerecero(Mexico) Project Ritual/ Адриана Сересеро, Мексико, Ритуален проект
Leticia Muñoz (SP) – Performance 21:00/ Летисия Муньоз Испания- Пърформанс
Marcos Vidal (SP)- installation/ Маркос Видал – Испания, инсталация

PERFORMANCES AT PUBLIC SPACES, SQ. NEDELYA & STREET SOFIA/ ПЕРФОРМАНСИ В ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА ПЛ. СВ. НЕДЕЛЯ

Catarina Diedrich (SP) Eleven Trees /Катарина Диедрих (Испания) „Единадесет дървета” – installation/инсталация
Fito Valencia (MX)/Фито Валенсия(Мексико) – stencil art/шаблонно изкуство
Qing Sonnenberg (CN) Colorful Star//Кинг Соненберг (Китай)”Цветна звезда” – interactive live art/интерактивно изкуство на живо
Mariano Equizzi (IT/BG)/Мариано Екизи (Италия/България) K-Sofia/”К-София”
Ingebjørg Torgersen(NO) – Sleep and Sheep /Ингебьорг Торгерсен (Норвегия) ”Сън и овце” – installation/инсталация
Anything Is Valid Dance Theatre(AU)/ Всичко е валиден танц театър(Австралия), performance/пърформанс When We First Met/”Когато за пръв път се срещнахме”
1 audience member per performance/ from Monday to Friday 11am, 12pm, 2pm, 3pm and 4pm from the foyer of Lavele Hostel duration 35 min/ перформанс за 1 човек от Понеделник до Петък от Лавеле хостел в 11ч, 12,14,15 и 16 – времетраене 35 мин.
Mariko Hori(Japan) “In the end what is left behind is love”/ Марико Хори(Япония) “На края всичко което остана е любов” интерактивна инсталация на различни локации

22.06, Monday/Понеделник, 21:00 – 22:30 SCREENING NIGHT LAVELE HOSTEL GARDEN/ФИЛМОВА ВЕЧЕР В ГРАДИНАТА НА ХОСТЕЛА

Katya Stoycheva (BG)/Катя Стойчева Love By Analogy/”Любов по аналогия”
Kim Dotty Hachmann (DE)/Ким Доти Хакман KünstlerinMutter/”Майка-изпълнител”, 6 min
Elizabeth Coleman-Link(UK/DE)/Елизабет Колман-Линк (Обединено кралство/Германия) Wanderlust Collection/Сборник “Страст към пътешествия”, Mail art presentation/ презентация mail art “To Pernik with love”
Eletza Korueva/ Елица Коруева – видео

23.06, Tuesday/Вторник, 18:00 – 20:00 OFFICIAL OPENING SAMSI/ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ САМСИ
ADDRESS/АДРЕС:
2 Cherni vryh Blvd., Sofia/ бул. Черни връх 2

Daria Tchapanova(AT/BG)/Дария Чапанова (Австрия/България) Love for the detail/”Любов към детайла” – photography/фотография
Delphine Reist, Laurent Faulon(CH)/Делфин Райст, Лорънт Фолкон (Швейцария) – installation/инсталация
Iskra Ivanova (BG)/Искра Иванова (България) – Communication Project/проект ”Комуникация” – photography/фотография
Kalin Plugchiev(BG)/Калин Плугчиев(България) More Likes/”Повече харесвания” photography/фотография
Lars Åsling(SE)/Ларс Аслинг(Швеция) The Bureau of Holistic Investigation/”Бюро за Холистично разследване
Niclas Hallberg(SE)/Никлас Халберг (Швеция) – prints/отпечатъци
Nia Pushkarova (BG)/Ния Пушкарова (България) – photo project/фото проект

23.06 – 20:00 ATELIER PLASTELIN, Address: Tzar Simeon 48/АТЕЛИЕ ПЛАСТЕЛИН, ул. Цар Симеон 48
Veselina Dimitrova,Margarita Kostova, Borislava Borislavova(BG)Shadow Theatre/”Театър на сенките” – performance for one//Веселина Димитрова, Маргарита Костова, Борислава Бориславова (България) пърформанс за един

SOFIA WORKSHOPS & TALKS AT THE FRIDGE/РАБОТИЛНИЦИ В СОФИЯ И БЕСЕДИ В THE FRIDGE
ADDRESS:
8 Madrid blvd., Sofia/ бул. Мадрид 8
22.06- 23.06, Monday,Tuesday, 14:00
Wai Kit Lam (Hong Kong)/Уай Кит Лам (Хонг Конг) Reshaping Sofia/”Преобразявайки София” – 2 days photography workshop/двудневна фотографска работилница
Equipment (by student): ‘Point and shoot camera’ or smart phone
Knowledge requirement: Basic knowledge of using camera or smart phone
camera/Оборудване (от ученика): Любителски фотоапарат или смартфон

24.06, 18:00 Wednеsday/Сряда
Dagmara Gieysztor (PL/AU)/Дагмара Джиейстор (Полша/Австралия) Forum about site specific art projects/Форум за спецификата на художествените проекти в среда
19:00 Serena Chalker – Anything Is Valid Dance Theatre (AU)/Серена Чолкър (Австралия) A discussion on the meaning and terminology associated with site specific performance/Дискусия за значението и терминологията, свързвани със специфичното представяне в среда

*more info on workshops and talks on our site and facebook profile
/за повече информация за работлиниците и дискусии на сайта и фейсбук профила ни

25.06, Thursday/Четвъртък
OFFICIAL OPENING PERNIK” TO PERNIK WITH LOVE”/ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ В ПЕРНИК”ЗА ПЕРНИК С ЛЮБОВ”, 18:00 – 20:00, MINING MUSEUM/МИНЕН МУЗЕЙ
ADDRESS:
Pernik, Fizkulturna St 2/ ул. Физкултурна 2, Перник
(В деня на откриването – 25.06. и на 26.06 специален минибус на фестивала ще пътува до и от Перник: тръгване 16:00ч. – от Лавеле Хостел, последен курс на обратно 23:00ч.;
At the day of opening 25.06 and 26.06 a special minibus will travel between Sofia and Pernik starting 16:00 at Lavele Hostel – last return from Pernik 23:00)

Lale Altunel (TR)/Лале Алтънел (Турция) One-Sided Love /„Едностранна любов”– video loop/видео луп
Lyubomir Ignatov (BG) – photography/фотография
Eeva-Liisa Puhakka(FI)/Еева-Лииса Пухака (Финландия) Smell, memory, sound/”Мирис, памет, звук – installation/инсталация
Radostin Sedevchev (BG)/ Радостин Седевчев (България) – installation/инсталация
Petra Hudcova(CZ/UK)/Петра Худцова (Чешка република/Обединено кралство) – installation/инсталация
Qing Sonnenberg (CN)/Кинг Соненберг (Китай) Colorful Star/”Цветна звезда” – interactive live art/интерактивно изкуство на живо
Adelina Ivanova (BG)/Аделина Иванова(България) A Water Tower on the Way of Time/”Една водна кула на пътя на времето” – photo exhibition/фотоизложба
Elizabeth Coleman-Link(UK/DE)/Елизабет Колман-Линк (Обединено кралство/Германия) Wanderlust Collection/Сборник “Страст към пътешествия”, Mail art presentation/ презентация mail art “To Pernik with love”
https://www.facebook.com/events/453879384767643/
Mariano Equizzi (IT/BG)/Мариано Екизи (Италия/България) K-Sofia/”К-София”

21:00 – 22:30 “STRUMA” PERFORMANCES/ПЪРФОРМАНСИ в бившия Машиностроителен завод ” Струма”

Fabian Schalekamp Hess(SP/NL)/Фабиан Шалекамп Хес – Vegetable bumps/Зеленчукови грапавини – installation/инсталация
María Uribe(SP)/Мария Урибе (Испания) – installation/инсталация
Nicholas McArthur(UK)/Николас Макартър (Обединено кралство) This concrete is rotten, but I can use its ghosts/”Бетонът гние, а аз живея с неговите призраци”– performance/пърформанс
Lars Åsling(SE)/Ларс Аслинг(Швеция) The Bureau of Holistic Investigation/” Бюро за Холистично разследване – резултати
Ina Weise, Nima Keshtkar, Danielle Kourtesis, Iva Kirova (DE/BG) Pernik is for lovers / Ина
Вайзе, Нима Кешткар, Даниел Кортесис, Ива Кирова (Германия/България) – installation at
the Struma factory / “Перник е за любовници”, инсталация в завод “Струма”

Катрин Стоичкова /Katrin Stoichkova(BG), Албена Будинова/Albena Budinova(BG), Борислава Кадийска/Borislava Kadiiska(BG),Евелина Величкова /Evelina Velichkova (BG)
’’Вплетени спомени’‘/Woven memories, инсталация във водна кула Перник/installation at the WaterTower, Pernik

PARTY/ПАРТИ (tba)

26.06.Петък/Friday – 18:00 -21:00
PERNIK WORKSHOPS & PERFORMANCES FORRTESS “KRAKRA”/РАБОТИЛНИЦИ И ПЪРФОРМАНСИ В ПЕРНИК, КРЕПОСТА “КРАКРА”

Dagmara Gieysztor (PL/AU)/Дагмара Джиейстор (Полша/Австралия) ARTS PARTICIPATION WORK – PEOPLE MAPPING/ Човеко-картографиране

Heidi Seppälä, Andi Pils (AT/FI) – dance performance – mapping – tracking /Хайди Сепала, Анди Пилс (Австрия/Финландия)– workshops/танцов пърформанс – работилници за картографиране и проследяване In a Different Light/„В различна светлина”

Mariko Hori(Japan) “In the end what is left behind is love”/ Марико Хори(Япония) “На края всичко което остана е любов” интерактивна инсталация различни локации

Simon Ingram(NZ)/Саймън Инграм (Нова Зеландия) – ineractive graffiti installation/интерактивна графити инсталация

27.06 Събота/Saturday – FORTRESS KRAKRA, КРЕПОСТТА КРАКРА, ГР.ПЕРНИК
II.Group, two workshops /„ Kiss with a stranger”, „ Целувка с непознат”-11.30ч.
„How does Love Affect Us”/ Какво ни причинява любовта”-14.00 ч.
III.Group – Theatre workshop – 18.00ч. – MINING MUSEUM,МИНЕН МУЗЕЙ, ГР.ПЕРНИК
- Theatre workshop – discussion panel theatrical sketches/дискусионен панел театрални
етюди

Our map of venues 2015
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=bg&authuser=0&mid=zUaNIST66gNY.ktxmldClc7qo

Инфо за транспорт София-Перник-София:
- От автогара Сердика, София до автогара Перник: всеки ден, на всеки 10-15 мин от 05:15 ч.
В понеделник, вторник, четвъртък и петък последният автобус от София тръгва в 20:20 ч., а в сряда, събота и неделя, последният автобус от София тръгва в 20:40 ч.

Адрес автогара Сердика: София, бул. Мария Луиза, предгаров площад (до Централна ЖП гара), тел: 02 832 1033
Има възможност за закупуване на билети онлайн: https://online.union-ivkoni.com/bg/
- От автогара Перник до автогара Сердика, София и/или до София, метростанция Сливница:
всеки ден, на всеки 15-20 мин от 05:40 ч.
В понеделник, вторник, четвъртък и петък последният автобус от Перник тръгва в 21:20 ч., а в сряда, събота и неделя, последният автобус от Перник тръгва в 21:40 ч.

Пътуването в едната посока с автобус е прибл. 1 ч. цена – 3.00 лв.

*All works are for sale, just ask the organizers for more info/ Всички творби се продават , моля свържете се за повече инфо с организаторите
** Changes may occur in the program beyond our control, check our site and FB profile for any amendments/ Възможна е промяна в програмата поради причини извън нашите правомощия, моля следете сайта ни и ФБ профила ни
www.watertowerartfest.comhttps://www.facebook.com/watertowerartfest
Събитието е част от Културния календар на Столична Община и в официалния културен календар на Минстерство на Културата/ The event is officially part of Cultural calendar of Sofia Municipality and Ministry of Culture of Bulgaria

Organizer NGO IME/Организатор Сдружение ИМЕ
contacts/контакти: info@watertowerartfest.com

Design In.Vento R

©All rights reserved Water tower art fest 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>