ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ЛОМ 10 – 20 ЮНИ 2024

 

Фото кредит @Kat Pegler

 

Водна кула арт резиденция (ВКАР) е естественото продължение на Water Tower Art Fest – фестивал, включващ повече от 80 предложения за съвременно изкуство – живопис, скулптура, видео и фото прожекции, инсталации, пърформанси – от над 10 европейски страни, както и от Бразилия, Канада, САЩ и Япония.

 

Въз основа на дългогодишен опит и мрежа от участници и партньори, същността на  Водна кула арт резиденция  е да продължи зададения тон и традиция: творческото развитие на артистите и тяхната публика и създаването на произведения в специфичен контекст и на специфична локация.

 

Новото издание на поредната ни децентрализирана резиденция търси своите артисти. Без значение от възрастта или опита в сферата на изкуството и тази година искаме чрез интерпретация на различни теми да донесем промяна за общността. Престоят на място е нужен за изследване, вникване в проблем или насока за задълбочена  разработка и представяне на творбата като финален продукт пред широката публика.

 

Целта ни е да срещнем участниците в резиденцията с нашите ментори и чрез потапяне в средата да обменим познания, опитност и практики в сферите на изкуството.

 

Защо и къде го правим?

 

Творческият престой ще се състои в един от най-старите крайдунавски градове в България – Лом.

 

В миналото Лом е бил сред основните културни центрове на страната до средата на 20. век. Там е основано първото женско дружество, едно от първите читалища в страната, изиграни са първите театрални постановки. Днес обаче градът се намира в най-бедната част на Европейския съюз – Северозападна България.

 

Една от основните ни мотивации да проведем резиденцията там е, че във всяка ситуация, както и локация – има потенциал.

 

Цели

 

Идеята на резиденцията ни е да разшири достъпа до културно съдържание за широка аудитория извън централни райони, чрез изработка и разпространение на адаптирано или ново съдържание за популяризиране на дейността и продукцията на артисти и организации в дигитални/физически мрежи и канали

 

Да създаде условия за привличане на младежка аудитория (до 30 г.), запознаване и ангажирането й с културни продукти/нова публика – да насърчи дългосрочното и активно присъствие на българско изкуство и артисти в международни партньорски организации, даващи възможност за присъствие в платформи за разпространение на информация за колаборации.

 

Целта ни като социално ангажирани артисти е да се свържем с мястото и хората, за да извлечем потенциала и да променим концепцията за бъдещето. Затова избираме събитието да е извън дестинации и локации, в които традиционно се реализират подобни творчески колаборации.

 

Какво включва резиденцията?

 

Предлагаме индивидуална работа с ментори, творящи в различни точки на света и различни медии. Фокусът на тяхната творческа професионална дейност е описан по-долу за всеки един от тях измежду които:

 

• Нови социални и художествени политики, базирани на различни експертни познания, предлагани от специално поканените ментори

 

• Творческата резиденцията предлага платформа за комуникация и усвояване на нови умения и разбирания в сферата на изкуството и културата.

 

• Нова култура и нови взаимовръзки между хора, среда, наследство, технологии  водещи ни до разбирането ни за съжителство, както в нас така и извън нас, в духа на приемственост и развиване на база за възможно бъдеще.

 

Всеки интересуващ се и работещ в сферата на дигитално изкуство, саунд арт, живопис, графика, фотография, инсталация, пърформанс, музика и социално ангажирани изкуства, е добре дошъл за участие в програмата ни.

 

Организаторите предлагат:

 

Настаняване

Пространство, в което участниците ще могат да приготвят и споделят храната помежду си

Организаторите не поемат разходите за закупуване на хранителни продукти

От организаторите

 

Какво включва ВКАР :

 

• Брой на участниците за всяка резиденция до 12 артисти

 

• Менторска програма с индивидуални насоки от менторите ни, работилници и презентации

 

• Място за реализация на проектите/идеите ви

 

• Съдействие за намиране опции за настаняване на преференциални цени/ или споделено съжителство

 

• Техническо съдействие при инсталиране и създаване на творбите ви

 

• Изложба на резултатите от резиденцията

 

• Разпространение на информация относно резултатите от резиденцията в медиите и социалните мрежи, с индивидуално представяне на всеки участник

 

Ментори:

 

Ния Пушкарова – пърформанс интеракция

 

Боян Аврамов – уъркшоп за деца Музиката в нас – перкусии

 

Светли Дамянов – уъркшоп керамика

 

More tba

 

** За да заявите участие, моля изпратете имейл на watertowerartfest@gmail.com придружено с автобиография и мотивационно писмо до 30.04.2024 година. – това е излишно, дублира долното

** За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на: watertowerartfest@gmail.com, като посочите датите на наличност и интерес към мястото за пребиваване за 2024 г., до 30.04.2024 г.

 

 

*По време на пребиваването може да има ограничения по отношение на зоните за безопасност и други изисквания от страна на партньорите от община Лом извън нашия контрол.

***Водна кула арт резиденция се реализира по проект „Арт в Лом“ финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Социално ангажирани изкуства“ – 2023.

 

 

Водна кула aрт резиденция #7 Лом

 

ОТКРИВАНЕ ИЗЛОЖБА РЕЗУЛТАТИ РЕЗИДЕНЦИЯ
ГРАДСКА ГАЛЕРИЯ ЛОМ
20.07.2023
19:00 – 21:30

МЕНТОРИ И КУРАТОРИ

 

Ния Пушкарова (BG)

 

Voin de Voin, (BG)

 

Wai Kit Lam (HK)

Валери Андреев (BG)

Христо Панчев (BG)

 

Светли Евгениев (BG)

Боян Аврамов (BG)

Виктория Николова (BG/NL)

 

Antonin Buchy (FR)

 


АРТИСТИ:

Kat Pegler (UK)

Ив-Кристиан Ангелов – (BG)

Katherina Brandl (AT)

Mariane Mazel (FR)

Rute Norte (ака RUNA)  (PT)

Никола Цветанов (BG)

Dana Ferarri & Tobibi  (AR/CH)

Мариана Танчева (BG/NL)

Светлана Тодорова (BG)

 

В изложбата ще бъдат представени работи и резултати от двуседмичната резиденция, в която участват Български и международни автори, активисти и художници работещи в сферата на съвременното изкуство, екологията и социални практики.

Ще бъдат изложени проекти пряко свързани с участието на граждани от Лом, който взеха участие в анкети, работилници с деца и демонстрации за опазването и развитието на ромски общности, както и културно наследство.

Колаборации и публични интервенции целящи  сближаване на различни социални групи чрез изкуство и предаване на знания и културен обмен.

Проекта се осъществява с подкрепата на Министерство на Културата

 

Партньори

Община Лом

Спонсори – Партньори 1997

 

организатор

Сдружение ИМЕ

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ЛОМ 10 – 20 ЮЛИ 2023

Селекцията на артистите приключи – 12 артисти от цял свят ще участват в децентрализираното ни годишно издание на арт резиденцията “Водна кула” в Лом, където Дунав ще ни вдъхнови да създаваме, да общуваме и да взаимодействаме с хора, места и неща.
Инициативата се осъществява с подкрепата на Министерство на културата, България

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ

ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ЛОМ

10 – 20 ЮЛИ 2023

 

Водна кула арт резиденция е естественото продължение на Water Tower Art Fest – фестивал, включващ повече от 80 предложения за съвременно изкуство – живопис, скулптура, видео и фото прожекции, инсталации, пърформанси – от над 10 европейски страни, както и от Бразилия, Канада, САЩ и Япония.

Въз основа на дългогодишен опит и мрежа от участници и партньори, същността на  Водна кула арт резиденция  е да продължи зададения тон и традиция: артистичното развитие на артистите и тяхната публика и създаването на произведения в специфичен контекст и на специфична локация.

Новото издание на поредната ни децентрализирана резиденция търси своите артисти. Без значение от възрастта или опита в сферата на изкуството и тази година искаме чрез интерпретация на различни теми да донесем промяна за общността. Престоят на място е нужен за изследване, вникване в проблем или насока за задълбочена  разработка и представяне на творбата като финален продукт пред широката публика.

Целта ни е да срещнем участниците в резиденцията с нашите ментори и чрез потапяне в средата да обменим познания, опитност и практики в сферите на изкуството.

Защо го правим?

Творческият престой ще се състои в един от най-старите крайдунавски градове в България – Лом.

В миналото Лом е бил сред основните културни центрове на страната. Там е основано първото женско дружество, едно от първите читалища в страната, изиграни са едни от първите театрални постановки. Днес обаче градът се намира в най-бедната част на Европейския съюз – Северозападна България.

Една от основните ни мотивации да проведем резиденцията там е, че във всяка ситуация, както и локация – има потенциал.

Цели

Идеята на резиденцията ни е да разшири достъпа до културно съдържание за широка аудитория извън централни райони, чрез изработка и разпространение на адаптирано или ново съдържание за популяризиране на дейността и продукцията на артисти и организации в дигитални/физически мрежи и канали

Да създаде условия за привличане на младежка аудитория (до 30 г.), запознаване и ангажирането й с културни продукти/нова публика – да насърчи дългосрочното и активно присъствие на българско изкуство и артисти в международни партньорски организации, даващи възможност за присъствие в платформи за разпространение на информация за колаборации.

Целта ни като социално ангажирани артисти е да се свържем с мястото и хората, за да извлечем потенциала и да променим концепцията за бъдещето. Затова избираме събитието да е извън дестинации и локации, в които традиционно се случват подобни творчески колаборации.

Какво включва резиденцията?

Предлагаме индивидуална работа с ментори, творящи в различни точки на света и различни медии. Фокусът на тяхната творческа професионална дейност е описан по-долу за всеки един от тях измежду които:

• Нови социални и художествени политики, базирани на различни експертни познания, предлагани от специално поканените ментори

• Творческата резиденцията предлага платформа за комуникация и усвояване на нови умения и разбирания в сферата на изкуството и културата.

• Нова култура и нови взаимовръзки между хора, среда, наследство, технологии  водещи ни до разбирането ни за съжителство, както в нас така и извън нас, в духа на приемственост и развиване на база за бъдеще.

Всеки интересуващ се и работещ в сферата на дигитално изкуство, саунд арт, живопис, графика, фотография, инсталация, пърформанс, музика и социално ангажирани изкуства, е добре дошъл за участие в програмата ни.

Организаторите предлагат:

  • Настаняване
  • Пространство, в което участниците ще могат да приготвят и споделят храната помежду си
  • Организаторите не поемат разходите за закупуване на хранителни продукти

От организаторите

Какво включва ВКАР :

• Брой на участниците за всяка резиденция до 12 артисти

• Менторска програма с индивидуални насоки от менторите ни, работилници и презентации

• Място за реализация на проектите/идеите ви

• Съдействие за намиране опции настаняване на преференциални цени/ или споделено съжителство

• Техническо съдействие при инсталиране и създаване на творбите ви

• Изложба на резултатите от резиденцията

• Разпространение на информация относно резултатите от резиденцията в медиите и социалните мрежи, с индивидуално представяне на всеки участник

Ментори:

Ния Пушкарова – пърформанс интеракция

Боян Аврамов – уъркшоп за деца Музиката в нас – перкусии

Светли Дамянов – уъркшоп по керамика в ателието на художника и инсталация публични пространства

Войн Де Войн  – ментор пърформанс

Валери Андреев – уъркшоп по дигитални визуализации

** За да заявите участие моля изпратете мейл на watertowerartfest@gmail.com придружено с автобиография и мотивационно писмо до 01.07. 2023 година.

*По време на пребиваването може да има ограничения по отношение на зоните за

безопасност и други изисквания от страна на управители на общината извън нашия

контрол.

** За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо

на: watertowerartfest@gmail.com, като посочите датите на наличност и интерес

към мястото за пребиваване за 2023 г., до 01.07.2023

 

***Проекта е подкрепен от Министерство на културата

Feministas Futuristicas

Галерия снимки от срещата 

Обмяната на опит е това, което може да направи средата, в която живеем по-добра, по-конструктивна, по-смислена. Именно затова проектът “Feministas Futuristicas – Feminism & art practice an international exchange” организира серия отворени и затворени събития и срещи в София между 26 и 30 март.

Световно награждавани артисти, занимаващи се със социално ангажирано изкуство ще споделят техния креативен опит, както и различни артистични методи за изграждане на общности, еманципация и артистични практики.

В рамките на събитията ще бъдат засегнати някои от най-важните въпроси за жените днес: равенството, овластяването на жените, уважението към тях във всеки етап от живота им. До какво води заявяването на правото на свободен избор в йерархичните структури, традиционно доминирани от мъже, агресия – или пък отказ на диалог?

Каним жени-активисти, работещи в България, както и в други части на света да се включат в срещите и да споделят техния опит.

Програмата осигурява пространство и инструменти за професионално развитие, ще има тренинги, посещения на граждански организации, ментори и възможност за планиране на развитие на бъдещи проекти.

Пишете ни на watertowerartfest@gmail.com, за да се включите в поредицата от дискусии и събития.

Дати на провеждане:  26- 30 март, 2023 г.

София, България

Performances, Talks and more

Public presentation @Goethe Sofia on 28.03, 18:00h

Exhibition and performances @Æther Art Space 28.03, 20:00h

Участници:

Viviana Druga- Germany

Corinne Fhima – France

Ginny Sykes – Chicago, USA

Gaby Biela-Günter, aka LADY GABBY – Germany

Ana Vujic (Serbia), lives and works in Basel, Switzerland

Catherine Constance Gilsnes – Norway

Ralitza Petrova – BG

Maddalena Mauri – Italy

Nia Pushkarova – BG

 

Организатор Сдружение ИМЕ/Water tower art residency 2023

Събитието е организирано със съдействието на Национален фонд култура и подкрепата Гьоте институт София, Æther Art Space и Swimming pool

Дизайн: Агниешка Жемишевска, Полша

design by Agnieszka Ziemiszewska, PL

@Association IME_ Water tower art residency 2023


WTAR #6 Бургас 10 – 20.08.2022

WTAR #6 Каталог тук

ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ #6

Бургас, Пространство симБиотично,  Атанасовско  езеро

10 – 20.08.2022

Една от водещите идеи мотивираща ни да изследваме потенциала на изоставени или недостатъчно използвани места, е да се свържем отново и да инвестираме във възможно бъдеще, без самота и обезкуражаващата атмосфера на забрава и тъга. Това самоорганизирано децентрализирано събитие в цялата страна е отправната точка за нас в това издание за обмен на идеи и споделяне на художествени практики.

Разглеждането на околностите на Атанасовското езеро и богатата със своето биоразнообразие уникална  екосистема и атмосфера на естественото местообитание, са в основата на тазгодишната резиденция. Организаторите от Водна кула Арт Фест насърчават проекти по теми, свързани с връзката между екологията и изкуствата. Всички медии са добре дошли – пърформанс, инсталация, визуални изкуства и т.н., които насърчават поддържането на симбиозата човек-езеро, базирани върху художествени изследвания на взаимодействията в солените езера.

За да се поддържа крехкото равновесие между човека и природата има нужда  от креативни идеи за опазване на местообитанието, без да се нарушава неговата цялост. Изследването на връзката между природата и човека може да вземе научен обрат, с включване на екологични данни, но когато се подходи от художествена гледна точка, то има потенциала да надхвърли обикновено далечното и неразбираемо за мнозина, като се доближи до него от емоционална страна.

Подходите, които художниците използват, за да визуализират проблемите с промяната на околната среда, варират от реалистични (например фотография, филми, видеоклипове, телевизия) до абстрактни, често целящи да предизвикат човешкото напрежение (красота, грозота; риск, сигурност); например чрез токсичното възвишено. Широко признато предизвикателство в изкуствата е, че субективността както в художественото изразяване, така и в емоционалното възприятие и реакции на зрителите може да доведе до деконтекстуализация и фалшиво разбиране на моделите на ред в природата. В резултат на това зрителите могат да възприемат проблемите с устойчивостта като далечни и несвързани с личния опит и излагане.

Абстракцията и изкуствеността в научните визуализации, докато представят обективно реда на природата и проблемите с промяната на околната среда, също могат да отстранят зрителя от контекста. Подобно на художествения подход, научните визуализации на екологичните проблеми могат да доведат до прекъсване на връзката между емоциите на хората и преживяванията от природата. (source https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2831-z)

В това отношение организаторите на арт резиденцията се стремят да отразят връзката между човека и природата по по-задълбочено разбираем за всички начин, като инициират разговори и творчески работилници, както и инсталации и визуализиране на изследователски подход към художествената интервенция в соленото Атанасовско езеро по време на този 10-дневен творчески процес .

 

 

След отворена покана и селекция 10 артисти от страната и чужбина ще споделят опит и вдъхновение  от природата на Атанасовско  езеро, като в края на творческия престой ще покажат в изложба резултатите от своята работа в и около Пространството симБиотично https://www.facebook.com/simbiotichno

Артисти ВКАР#6 :

Александър Лазарков(BG)

Адриана Банчева(BG)

Хуанхо Валенсиа (Spain)

Катерина Дукова(BG)

Марико Хори (Japan/The Netherlands)

Ния Пушкарова(BG)

Райна Маркова(BG)

Симон Фейфер(BG/Austria)

Йоана-София Вангелова(BG)

Яков Булавицки(BG/Ukraine)

За повече информация тук https://www.facebook.com/watertowerartfest

Очакваме ви на 20.08 от 18:30 да видите изложбата вдъхновена оt творческия престои  на артистите в Атанасовски Солни езера, в Пространството симБиотично на Българска Фондация за Биоразнообразие, както и  пърформанс програма с участието и на менторите и музикална програма с DJ Ge Ra и още изненади!

 

 

Партньори

Лагуната на живота / Българска фондация Биоразнообразие (БФБ)

https://lagoon.biodiversity.bg

БФБ работи за опазване на влажните зони повече от 25 години, като най-сериозни усилия полага за крайбрежната лагуна Атанасовско езеро край Бургас – най-богатото на птици място и единственото, където се добива морска сол. В момента БФБ изпълнява LIFE проект „Лагуната на живота“.

Резиденцията се осъществява на територията и със съдействието на „Черноморски солници“ АД, партньори в проект „Лагуната на живота“.

*WTAR #6 се реализира с финансовата подкрепа от Посолство на САЩ в София – Малка грантова схема

 

Ментори:

Марико Хори – Япония/Холандия

Интересувам се от организиране на церемониална творческа работилница, вдъхновена от природата около солените езера.

Участниците ще се упражняват да оценяват неща, за които сме склонни да забравяме благодарността в ежедневието, за да доведат до положителни ефекти при сензационни събития.

Марико Хори (р. 1985 г., Япония) учи архитектура в Япония и се намира в Амстердам, Холандия, понякога в Белград, Сърбия. Тя също така е вокалист на базираната в Токио експериментална група „Information“ и организатор на международно експериментално събитие „Soro-sorO“.

Нейните интереси се въртят около концепцията за „атмосфера“ и нейните творби, състоящи се главно от инсталации, често изучават алтернативни атмосферни преживявания и комуникация чрез скромно, но умишлено поставяне на внимателно подбрани обекти, за да придадат текстура на пространството и времето между структурите.

През годините нейни творби са показвани широко в музеи, галерии и международни фестивали на изкуствата, включително скорошното й участие в триеналето Folkestone (GB), Nakanojo Biennale (JP), Land Art Mongolia (MN), Седмица на съвременното изкуство в Пловдив (BG). ) като част от събитието Европейска столица на културата и ще бъде част от предстоящите Нови Сад 2022 (RS) и ELEUSIS 2023 (GR). Както и скорошни самостоятелни изложби в MAD – Murate Art District във Флоренция (IT), Mediamatic в Амстердам (NL), Kunstraum Wien Mitte във Виена (AU) и Dom Omladine в Белград (RS). Някои от нейните творби са в колекцията на фондация Verbeke (BE) и Museum Macura (RS).

 

Хуан Валенсия – Испания/Канарски острови

Художник и куратор и редактор на онлайн проекти, има диплома по изящни изкуства от университета в Ла Лагуна. В момента той е президент на арт секцията на Ateneo de La Laguna. Участва в колективния проект на Триеналето в Тихуана: I. Международен живопис. Тихуана, Мексико. 2021 г. Той осъществява изложбения проект On gravity в La Regenta Art Center през 2021 г. Той координира публикуването на художествена критика Ateneo Critico. Участва с Lena Peñate в колективната изложба IN/OUT.

Неговата работа обединява социални и интерактивни художествени практики в инсталации изработени в специфичното пространство.

 

WTAR #6 ½ Велико Търново 1 – 10.09.2022

WTAR #6 ½

Велико Търново 1 – 10.09.2022

 

Водна кула арт Резиденция избра Велико Търново за център на своите усилия да децентрализира културната среда в България. В продължение на 10 дни артисти от България, Австрия, Китай, САЩ и Франция изследваха потенциала на изоставени или занемарени пространства, в търсене на дълбоките психологически аспекти на забравата, самотата и обезкуражаващата атмосфера, която понякога успява да ни лиши от визия за бъдещето. С цел да използват тези явления за отправна точка, участниците в това събитие за обмен на идеи и споделяне на художествени практики търсеха артистични решения за нов поглед над съвременността, за разкриване на пренебрегнатия потенциал на градската среда, за ново свързване и инвестиране във възможното бъдеще без забрава и тъга.

 

Пред 10-те дни на събитието, Водна кула арт Резиденция предостави на артистите индивидуална работа с ментори, творящи в различни точки на света и използващи най-разнообразни изразни средства – пърформанс, графити, живопис и много други. Работата включваше нови социални и художествени политики, базирани на различни експертни познания, връзка между наука и изкуство, дигитално изкуство, опазване на симбиозата между човек и природа, социално включване по теми срещу дискриминацията и за повече толерантност.

 

В това издание Водна кула арт Резиденция пое ангажимент за нулев въглероден отпечатък. Артистите заедно възприеха ангажимент за пестене на енергия през десетдневния си престой във Велико Търново. Употребата на пластмасови опаковки беше сведена до минимум, отпадъците се събираха и изхвърляха разделно, а всички органични остатъци бяха компостирани. Всеки от участниците ще остави в България своя артистичен прочит на действителността и ще отнесе със себе си добрите примери и спомена за уникалното Велико Търново.

 

Инициативата се организира от Сдружение ИМЕ и се осъществява с финансовата подкрепа на Американско Посолство на САЩ – малка грантова схема и Френски Културен институт  в София.

 

©Water tower art fest

Каталог резултати тук

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ #6

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ #6

БУРГАС – 10 – 20.08.2022

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1-10.09.2022

Дългоочакваното ново издание на поредната ни децентрализирана резиденция е вече факт.

В менторската ни програма, с участието на 5 ма международни артисти, предлагаме обмяна на опит и потапяне в местната среда за творчески интерпретации на различни теми.

За кого е резиденцията?  За артисти художници, без ограничения на възраст, млади -дебютиращи или установени артисти.

Творческия престои ще се състои в две нови дестинации с нови партньорства и приятелства, нови съвместни идеи и изследване на различни теми, провокирани от местата на интеракция чрез творческа намеса.

Тази година имаме не една, а две локации – Бургас, Солни езера в партньорство със Симбиотично – Българска Фондация Биоразнообразие и Велико Търново в партньорство с ВТ Евентс (TAM)

творческата резиденцията предлага платформа за  комуникация и усвояване на нови умения и разбирания в сферата на изкуството и културата. Нова култура и нови взаимовръзки между хора, природа, наследство, технологии и прогресивни идеи, водещи ни до разбирането ни за съжителство, както в нас така и извън нас, в духа на приемственост и развиване на база за бъдеще. Всеки интересуващ се и работещ в сферата на изкуствата в т.ч. дигитално изкуство, саунд арт, живопис, графика, фотография, инсталация, пърформанс и др. е добре дошъл за участие в програмата ни,

От организаторите

Защо го правим?

Една от водещите идеи мотивираща ни да изследваме потенциала на  на изоставени или недостатъчно използвани места, е да се свържем отново и да инвестираме във възможно бъдеще, без самота и обезкуражаващата атмосфера на забрава и тъга. Това самоорганизирано децентрализирано събитие в цялата страна е отправната точка за нас в това издание за обмен на идеи и споделяне на художествени практики,

Това което ние предлагаме е индивидуална работа с ментори, творящи в различни точки на света и различни медии. Фокусът на тяхната творческа професионална дейност е описан по долу за всеки един от тях измежду които:

Нови социални и художествени политики, базирани на различни експертни познания, предлагани от специално поканените ментори, като връзка между наука и изкуство, дигитално изкуство, екология и опазване на симбиозата на човек и природа, социално включване по теми за недискриминация и толерантност

Какво включва ВКАР :

  • Брой на участниците за всяка резиденция до 12 артисти
  • Менторска програма с индивидуални насоки от менторите ни, работилници и презентации
  • Място за реализация на проектите/идеите ви
  • Съдействие за намиране опции настаняване на преференциални цени/ или споделено съжителство
  • Техническо съдействие при инсталиране и създаване на творбите ви
  • Изложба на резултатите от резиденцията
  • Разпространение на информация относно резултатите от резиденцията в медиите и социалните мрежи, с индивидуално представяне на всеки участник

 

*WTAR #6 се реализира с финансовата подкрепа от Посолство на САЩ в София – Малка грантова схема и Френски културен институт

** За да заявите участие моля изпратете мейл на watertowerartfest@gmail.com придружено с автобиография   и мотивационно писмо, като отбележете мястото и датите за които кандидатствате до 20 юли 2022

WTAR #6

Бургас, Атанасовски Солни езера 10 – 20.08.2022

Разглеждането на околностите на Атанасовските солени езера и богатата уникална биоразнообразна еко система и атмосфера на естественото местообитание са в основата на тазгодишната резиденция. Насърчаваме проекти по теми, свързани с връзката между екологията и изкуствата – всички медии са добре дошли – пърформанс, инсталация, визуални изкуства и т.н., които насърчават поддържането на симбиозата човек-езеро, базирани върху художествени изследвания на взаимодействията в солените езера.

За да можем да поддържаме крехкото равновесие между човека и природата, се нуждаем от креативни идеи за опазване на естественото местообитание, без да се нарушава неговата цялост. Изследването на връзката между природата и човека може да вземе научен обрат, с включване на екологични данни, но когато се подходи от художествена гледна точка, то има потенциала да надхвърли обикновено далечното и неразбираемо за мнозина, като се доближи до него от емоционална страна.

„Подходите, които художниците използват, за да визуализират проблемите с промяната на околната среда, варират от реалистични (например фотография, филми, видеоклипове, телевизия) до абстрактни, често целящи да предизвикат човешкото напрежение (красота, грозота; риск, сигурност); например чрез токсичното възвишено. Широко признато предизвикателство в изкуствата е, че субективността както в художественото изразяване, така и в емоционалното възприятие и реакции на зрителите може да доведе до деконтекстуализация и фалшиво разбиране на моделите на ред в природата. В резултат на това зрителите могат да възприемат проблемите с устойчивостта като далечни и несвързани с личния опит и излагане.

Абстракцията и изкуствеността в научните визуализации, докато представят обективно реда на природата и проблемите с промяната на околната среда, също могат да отстранят зрителя от контекста. Подобно на художествения подход, научните визуализации на екологичните проблеми могат да доведат до прекъсване на връзката между емоциите на хората и преживяванията от природата. (source https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2831-z)

В това отношение ние се стремим да отразим връзката между човека и природата по по-задълбочено разбираем за всички начин, като инициираме разговори и работилници, както и инсталации и визуализиране на изследователски подход към художествената интервенция в Солените езера на Атанасово по време на нашата резиденция .

Partners

Лагуната на живота /

https://lagoon.biodiversity.bg/the-lagoon

Българска фондация Биоразнообразие работи за опазване на влажните зони повече от 25 години, като най-сериозни усилия полага за крайбрежната лагуна Атанасовско езеро край Бургас – най-богатото на птици място и единственото, където се добива морска сол. В момента БФБ изпълнява LIFE проект „Лагуната на живота“, съвместно с „Черноморски солници“ АД.

Какво предлагаме?

• Настаняване в близост до солените езера в с. Сарафово или Бургас/или възможност за къмпинг в близост до база Симбиотично при солени езера

• Транспорт от Бургас до Атанасовските солени езера/и възможност за наемане на велосипед

• Менторска програма, дефинирана от всеки ментор, включително семинари, разговори на художници, обмен и възможност за съвместна работа

• Място за работа и представяне на резултатите от пребиваването

• Техническа и логистична помощ, производствени разходи (очертани и обсъдени предварително с нас)

• Пълно медийно отразяване на резултатите от презентацията и социалните медии

Кои са менторите?

Марико Хори – Япония/Холандия

Хуан Валенсия – Испания/Канарски острови

Работен език – английски, испански

*По време на пребиваването може да има ограничения по отношение на зоните за безопасност и други изисквания от страна на управители на резервата извън нашия контрол. Не е позволено да оставяте нищо в солените езера и ви молим да спазвате тези разпоредби, тъй като това е екологичен резерват с богато биоразнообразие, ние ще се опитаме да разрешим съответните въпроси и идеи, но молим за вашето търпение и разбиране

** За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на: watertowerartfest@gmail.com, като посочите датите на наличност и интерес към мястото за пребиваване за 2022 г., до 24 юли

 

 

WTAR #6 ½

Велико Търново 1-10.09.2022

Велико Търново е град богат на история и култура. Той се намира в центъра на България, метафорично и реално

какво ще правим там? Срещайте се, говорете, яжте заедно, изследвайте места, учете се един от друг, сприятелявайте се, овластявайте, превъзхождайте, работете индивидуално или в групи в разработването и показването на произведение на изкуството/мисъл като краен резултат от резиденцията!

Кога започва? – 1 септември! Кога свършва? – 10 септември!

Ще последват по-подробна програма и времева рамка относно семинарите на менторите, обиколката на артисти и разговорите, груповите посещения.

Финално събитие/изложба – 10 септември

Работен език – английски и български

Какво предлагаме?

• Настаняване във Велико Търново за целия период на пребиваване

• Менторска програма, дефинирана от всеки ментор, включително семинари, разговори на художници, обмен и възможност за съвместна работа

• Организирани арт турове и посещения на близки села и обекти

• Място за работа и представяне на резултатите от пребиваването

• Техническа и логистична помощ, производствени разходи (очертани и обсъдени предварително с нас)

• Пълно медийно отразяване на резултатите от презентацията и социалните медии

Партньори

ВТ Евентс – TAM, арт група Dupini

Радомир Данков – архитект https://www.youtube.com/watch?v=1FrtZNlaWg0

Ментори:

Антонин Буши (Antonin Strantsouzin) – Франция/България

Сандра Занети – САЩ

Ана Бачева- България/Франция

 

С цел да изследва изоставени и недостатъчно използвани обекти в индустриални или селски райони и в покрайнините на градските центрове, Water Tower Art Residency-Decentralized Edition #6 ще има град Велико Търново като своята опорна точка и място за срещи.

По повод на семинари и проучвания могат да се посетят различни сателитни локации.

(списък на местата: Вишовград, Брестница още tbc),

Участниците ще могат да се разделят на по-малки групи, според техните интереси и афинитети, за да извършват експедиции във ВТ и неговия регион.

Менторите, в допълнение към провеждането на семинари, ще присъстват за свързване на местните културни участници, както и за организиране на пътувания извън ВТ.

Базата във ВТ ще бъде пространството за живеене, споделяне и обединяване на натрупаните различни преживявания, както и място за създаване и подготовка на финалното събитие.

План на индикативната програма:

Ден 1-2: среща във ВТ , инсталиране, обяснения….

Ден 3 до 7: семинари, проучване, пътуване до сателитите… с възможности за нощувка

Ден 8 до 10: подготовка за финалното събитие

*За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на: watertowerartfest@gmail.com, като посочите датите на наличност и интерес към мястото за пребиваване за 2022 г., до 24 юли

 


ВКАР #5 – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ ВАРНА 2021- РЕЗУЛТАТИ

За пета година български и чуждестранни артисти обмениха опит. Този път събитието беше във Варна – морската столица на България, като акт на децентрализация на културния живот на София за максимално използване на потенциала, който изкуствата и културата притежават за по-голямо социално включване. Това доведе до финална изложба част ото резиденцията със специално поканени членове на екипа като ментори, работещи и сътрудничещи в различни дисциплини като пърформанс, изкуство в публични пространства и социално ангажирани практики.

ПРОГРАМА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ WTAR VARNA 2021

 

ПРОГРАМА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ WTAR VARNA 2021

за връзка в платформата зуум за онлайн сесиите в нашата фейсбук страница

https://www.facebook.com/watertowerartfest

20.09 Начало на резиденцията

ОНЛАЙН СРЕЩА С АНА ВУИЧ 18:30 @THE BOOKSTORE

21.09 10:00 – 14:00 АРТ ТУР С ПРОСТРАНСТВА ВАРНА

22.09 НАЧАЛО НА ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ

ОНЛАЙН ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ДЖИНИ САЙКС @REBONKERS 18:00

23.09 ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ/ОНЛАЙН СЕСИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ DAISUKE TAKEYA И MIri Hamada и Yuzuru Maeda 16:00 @THE BOOKSTORE 45min

Responding: International Performance Art Festival https://r3.responding.jp/responding/

24.09 ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ НА МЯСТО И

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ CHUYIA CHIA @THE BOOKSTORE 16: 00/90 мин

25.09 ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ/ОНЛАЙН СЕССИИ

26.09 18:00 – 22:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ И КОНЦЕРТ ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ 18:00

27 – 28.09 ФИНАЛИЗИРАНЕ ТВОРБИ/РЕДАКТИРАНЕ/ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ

29.09 18:00 – 21:00 ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА @Club Rebonkers

30.09-02.10

ИЗЛОЖБА НА РЕЗУЛТАТИТЕ @REBONKERS с предварителна уговорка

10 октомври КРАЙ НА ИЗЛОЖБАТА

 

Събитието се организира с финансовата подкрепа на Американско Посолство София – Малка Грантова схема, IPortunus и Abteilung Kultur Basel-Stadt  и Полски Културен Институт София.

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ ВОДНА КУЛА – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ ВАРНА 20 – 30 СЕПТЕМВРИ 2021


За пета година български и чуждестранни артисти ще обменят опит. Този път събитието ще бъде във Варна, като акт на децентрализация на културния живот на София за максимално използване на потенциала, който изкуствата и културата притежават за по-голямо социално включване.

Изпитаният и истински метод на „менторска програма“ е да се комбинират прогресивни творчески социални стратегии с тяхното прилагане в местен контекст. Както онлайн, така и лични семинари ще бъдат инициирани в публични пространства и в мястото на партньора (стар бункер във Варна) Това ще доведе до финално присъствено изложбено събитие със специално поканени членове на екипа: ментори, работещи и сътрудничещи си в различни дисциплини, като пърформанс, изкуство в публични пространства и социално ангажирани практики.
Нашият партньор ще бъде ReBonkers, както и мрежа от независими артистични инициативи, посветени на развитието на Варна. Местата, които предстои да интегрираме в рамките на нашата програма, ще бъдат сцена за интеракция и вдъхновение.
Куратор: Ния Пушкарова
Артист и Организатор/Инициатор на Водна кула арт фест от 2006 г. Председател на Сдружение ИМЕ
watertowerartfest@gmail.com

Гост ментори:

Руби Сидър
Тя/нея


Руби учи бакалавърска степен по изобразително изкуство в Central Saint Martins, специализирана в техния XD (междудисциплинарен) метод, където фокусът е върху това как изкуството се ангажира и работи с общностите, както и да бъде свободно да приема различни медии. Тя продължи да излага в Берлин, Лондон, София и Чикаго, където спечели „Best of Show“ на 21-та международна открита изложба в Woman Made Gallery IL през 2018 г. През последните години тя работи като мултидисциплинарен художник и куратор, но се фокусира повече върху филмопроизводството като съчетание на визуално изкуство и кино-наратив. Това лято ще завърши магистратурата си по кинопроизводство в Университета на Западна Шотландия, където ще направи 3 късометражни филма, два художествени и един документален. Работата и по тези филми преследва да изгради смущаващи светове с тъмни тонове, зловеща еротика и крехки персонажи.
Художествена работилница: Направете кратък филм

Джини Сайкс https://ginnysykes.com/about


Ето какво казва тя самата за себе си:
В продължение на 40 години практика правих изкуство, за да разказвам истории за лични и исторически заслуги, мотивирани от съпротивата на феминизма към предписаните или институционални идеи за универсализиран женски опит. Центрирането на историите на жените само по себе си е критика на патриархалните кодове, които са предопределяли художественото съдържание на художествената продукция хилядолетия наред; кодове, които валоризират определени ценности за сметка на други, водят до опасни нива на екологичен дисбаланс, предизвикват хаос в живота на жените и насърчават култури на насилие. В тази рамка във всички жанрове на моята работа, но особено в пърформанса и видеото, се занимавам с теми за индивидуализация, стареене, загуба, устойчивост. Теориите на Юнг за алхимията и сънищата ме вдъхновяват да изследвам идеи за индивидуалното и колективно несъзнавано. Използвам мита и ритуала в многослойни образи, за да създам символично значение, да разкрия сенчестата страна на историята и да предложа трансформиращия потенциал на изкуството да излекува разделенията във всички нас.
Джини Сайкс е интердисциплинарен художник, вдъхновен от митологията, юнгианската психология, древните паметници и сънищата. Тя използва поетична, многопластова естетика във всички жанрове на своята практика, за да подкани към размисъл за трансформиращия и лечебен потенциал на изкуството и да насърчи достъпа до вътрешния свят на човека.

Чуя Чия https://chuyia.wordpress.com/

Chuyia Chia се премества в Сингапур в края на 90-те години и сега се намира в Гьотеборг. Нейната художествена подготовка първоначално е живопис, но основната й художествена практика сега е в сферата на изкуството за изпълнение и инсталация. Художествената насока на Chuyia Chia се е развила с нейната идентичност като имигрант през 90-те години, давайки й глобален мироглед и загриженост. По този начин в работата си тя обръща особено внимание на отговорността към околната среда и храната, като се фокусира върху взаимоотношенията и комуникацията между хората. Нейната перспектива често е как тялото може да изрази тези контексти и да предаде знания и емоции на зрителя. Chuyia е участвал и е поръчал международни изложби, фестивали и събития в повече от 32 държави, включително Китай, Полша, Чехия, Северна Ирландия, Франция, Белгия, Перу, Аржентина, Русия, Канада, САЩ, Финландия, Германия, Мексико, Тайланд, Италия, Камерун и така нататък. Нейната най-скорошна комисионна е биеналето в Сингапур 2016 г.
*Онлайн сесия

Харука Томацу - https://kailih.wixsite.com/artwork

Учила е техники на Буто със Сецуко Ямада, Тору Ивашита и Театрална теория с Шого Ота. След дипломирането си през 2007-2008 г. се присъединява към Glorious Future Dance Company (Режисьор: Ким Ито). През 2008 г. започва и кариерата й като танцьор и изпълнител на свободна практика.
Участва в различни представления в Япония, както и в международни.
От 2013 г. създава собствена практика като хореограф, танцьор и изпълнител.
Затова тя се фокусира върху връзката между съществуването и отсъствието със силен подход към пространството, предметите и тялото в ежедневието.

 

Дайсуке Такея - https://daisuketakeya.com/

*Онлайн сесия


Ана Вуич (* 1981 / Сърбия), живее и работи в Базел.
www.anavujic.ch

Години наред реализирам широкоформатни рисунки с въглен или мастило, които се фокусират върху постоянно променящите се условия на човешкия живот. Творбите често разглеждат ситуации на трансформация, крехкостта на социалната конструкция и поставят под въпрос нашата роля като индивиди. При това по -малко се интересувам от проследяване на реални изображения, които вече са били видени. По -скоро произведенията са за вътрешни изобразителни светове, които също разказват за противоположни емоционални светове чрез абстракция на съдържание.
Като художник, аз също съзнателно поставям рисунките си върху обществени градски стени или така наречените „не-места“. За мен изкуството и ежедневието са неразделни.
Ана е поканена да направи специално разработен проект със стенописи в публичното пространство като социално ангажирано произведение на изкуството в сътрудничество с местни и други художници.

Ивелина Иванова www.vimeo.com/krivi

е мултидисциплинарен артист, базиран в София. От 2014 до 2017 учи и живее в Лондон, където се захваща с експериментална анимация и създава няколко късометражни филма, признати от редица международни фестивали. Понастоящем, основната й творческа дейност е в сферата на 3Д анимацията, видео мапинга и интерактивната инсталация. Работите на Ивелина са със смесена техника: рисувана анимация, 2D и 3Д дигитална анимация, филмов и звуков колаж. От 2020 г. следва магистратура “Дигитални изкуства” в Националната Художествена Академия.

Участниците в резиденцията ще бъдат запознати с различни техники за аналогова и дигитална анимация, цифрова обработка на видео изображения и трансмедийно колажиране. Крайната цел на уроците е да се изработи колективно експериментално анимационно видео.

Nina Foltynowicz- sound artist, DJ - https://soundcloud.com/ninchetoo


Нина е диджей от Силезия, минната област на Полша. Когато била на 6, тя казвала, че не е нужно да се учи как да чете, защото обича музиката и това е достатъчно. Целият й живот е свързан със звуци, ритми и инструменти. Ако можете да използвате очите й за момент, ще видите тонове инструменти навсякъде. Нейните миксове са вибрационни пътешествия през много жанрове, но хаус и диско са най-забележимите.
Malwina Hanna Kleszcz – digital artist – 3D workshop animation
Силно креативен художник на визуални медии с необикновено изживяване на иновативни цифрови проекти, 3D моделиране и анимация, използвайки най-добрите налични технически програми.
Нина и Малвина ще работят заедно за представянето на аудио визуален продукт като резултат.
https://www.artstation.com/malware83
*Допълнителна информация за ментори ще бъде публикувана в сайта ни.

За заявка за участие, моля пратете на watertowerartfest@gmail.com,
не по късно от 05 Септември:
• кратка автобиография/резюме
• мотивация за участие с предложение или идея за творба, или насока на работа в която ще реализирате творбата си по време на резиденцията.
Участието е без такса.
Приветстваме предложения за участие от художници, визуални артисти, артистични натури без оглед на възраст, пол или етническа принадлежност.

*Резиденцията се осъществява с финансовата подкрепа на Малка Грантова Схема на Посолство на САЩ в София и  I Portunus

 

 

 


 

 

Процедура за подбор:
Приветстваме ВИЗУАЛНИ АРТИСТИ в сферата на пърформанса /инсталацията / филм / видео / стенопис и графити / и др.
КАКВО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ:
• безплатно участие в резиденцията и творческите работилници на менторите – следва на по късен етап детайлно описание, времетраене и сфера на интеракция за всяка една
• разработване на идеите си със съдействието и напътствието на специално поканените ментори – детайлна информация за всеки един от менторите ни по-долу
• трансфер от летището до зоната за настаняване и обратно
• помощ при намирането на евтина квартира
• материали, необходими за тяхната работа (уговорени преди пристигането)
• популяризиране и представяне на създаденото произведение на изкуството
• Арт тур
РАЗХОДИ, ПЛАТЕНИ ОТ ХУДОЖНИКА:
• пътуване
• настаняване
• хранене
• медицинска застраховка-PCR тест
• лични нужди
Селекционната комисия ще вземе предвид следните критерии:
- Представен план на проекта, идеята представена от кандидата-художник;
- Неговото значение за местните и международни стандарти за изкуство;
- Неговата осъществимост и как художниците от различни части на света и от различен произход, използвайки различни медии, могат да си взаимодействат, обогатявайки работните процеси и резултатите.
- С приоритет се приемат  участници от Варна и района

НАЧАЛО НА РЕЗИДЕНЦИЯТА 20 септември
• Пристигане на 20 септември и първа среща в The Bookstore
• 21 септември , 10:00- 14:00 часа: Организирана художествена обиколка от клуб Re Bonkers и публични пространства във Варна в партньорство с VarnaSpaces
15:00 часа: Започват семинарите
• 22 – 27 септември: Семинарни сесии
• 25 септември, 18:00 – 22:30 часа: Междинна презентация и концерт
• 26 – 28 финализиране на творбите
• 29 септември – 18:00 – 24:00 финална презентация в РеБонкърс клуб
• 30 септември, 11:00 часа: Отпътуване

*Програмата е индикативна и може да претърпи промени