„Местни кореспонденти“ – Отворена покана

Проект на Агенция Швимер и Водна кула арт фест

Водна Кула Арт Фест кани желаещи да участват в проекта на Агенция Швимер Берлин, 2014 г.

Могат да участват фотографи, творци и всички, проявяващи интерес, могат да се превърнат в местни кореспонденти.

Берлинската агенция Швимер (Schwimmer Agentur или в превод – агенция на плувците) открива временен регионален офис с местни кореспонденти в София, от 20-ти февруари до 4-ти март.

Местните кореспонденти ще работят над отразяването на една многоизмерна, фрагментирана картина на политическите, социалните, икономическите и административни процеси в София и България като цяло. Резултатите от тяхната работа ще бъдат представени в рамките на Водна Кула Арт Фест (www.watertowerartfest.com ), през юни 2014-та г., както и отразени на www.agentur-schwimmer.de

Агенция Швимер функционира на базата на творчески модел. В основата си Швимер е като всяка една фотографска и телеграфна прес агенция, която предоставя снимки от произшествия, събития, както и от места, които обикновено и по общоприети признаци се считат важни за отразяване в новините. Фотографската прес агенция е публичното пространство, което определя начините за възприемане на политическия свят.

Новина е онова, което хората приемат за новина.

Агенция Швимер създава платформа за фотографска перспектива, занимаваща се с вътрешните процеси на едно общество. Агенцията улеснява визуалното разбиране на процеси, важни за обществото. Тя предлага визия за това как събития в новините могат да бъдат разказани извън конвенционалните и икономически ограничения. Отношението на фотографа докато снима играе ключова роля в избора на изображения от Агенция Швимер.

Различните гледни точки на участниците в този проект ще доведат до постигането на многоспектърен образ, като краен резултат от съвместната им работа и съчетаването на различните им подходи към изследвания обект – от незнанието на чужденеца до негативната, положителна или преднамерена представа, с която подхожда местния жител – всички възможни перспективи ще бъдат засегнати в груповото им обсъждане.

Всеки участник решава сам в каква степен да се включи в проекта – непрекъснато, в рамките на 10 дни или на половин работен ден, успоредно с постоянната му работа.
Може да се работи индивидуално или в екип.

Свободен избор на тема, в зависимост от интересите, знанията, възможностите и индивидуалните приоритети на участниците.

Всеки от участниците носи отговорност за представеното от него съдържание, може да го публикува като авторско произведение (препоръчително обвързано в контекста на Водна кула арт фест и Агенция Швимер) и в случай на продажба да получи 80% от приходите.
Авторът също така има правото или да не продава лиценза за фотографиите или да публикува под Creative Commons лиценз. Ако фотограф е обвързан с предмет на договор, продажбите могат да извършват единствено от партньора по договора.
Обикновено качените изображения в сайта, трябва да останат качени там. За да изтегли снимките си оттам, автора трябва да има сериозни причини затова.
Тъй като проектът е изцяло независим се изисква сътрудничество от страна на участниците при изваждането на необходими допълнителни разрешителни – така че всички, на които се налага да използват този подход в професията си (редактори, изследователи на свободна практика или към организации, работещи с подбор и обработка на изображения и т.н) са добре дошли.
Участниците ще получат прес карти карти от името на Агенция Швимер, ако нямат такива.

Представяне на Агенция Швимер и мрежата от местни кореспонденти:
20 февруари 2014 г. от 16 часа във „Фотографска Галерия Ластици” – ул. Герлово, 13 (улицата между ул. Шипка и ул. Оборище) София.
карта

Структура на проекта:
Въведение – представяне на Агенция Швимер
Запознаване на участниците, конкретизиране на фокуса (специални интереси и умения) и структуриране на дейностите, в зависимост от разнообразните приоритети.
Индивидуални срещи с участниците за допълнителни уточнения се допускат по всяко време след предварителна уговорка с организаторите на проекта.
В рамките на проекта се провеждат и редовни срещи между всички участници, за да се определят текущи резултати, подходящото им представяне на сайта на проекта и да се изгради концепция за последващото му развитие.

По договаряне могат да се насрочат и допълнителни срещи.

Сибиле Хофтер, един от създателите на проекта, ще координира и помага на всеки един от участниците във фото сесиите, в зависимост от техните желания и умения.

При желание на участниците може да ги запознае с основни понятия при обработка на образ и критерии при избор, индивидуално или в рамките на малки групи.

Работен език: Английски
Необходими материали: работеща фото камера
Няма ограничения за възраст и образование.
Събитието е с еднократна такса от 50 лв.
Записване до 07 февруари на емайл: watertowerartfest@gmail.com

* Моля разпространявайте свободно.
facebook събитие

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>