ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ #6

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ВОДНА КУЛА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ – ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ #6

БУРГАС – 10 – 20.08.2022

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1-10.09.2022

Дългоочакваното ново издание на поредната ни децентрализирана резиденция е вече факт.

В менторската ни програма, с участието на 5 ма международни артисти, предлагаме обмяна на опит и потапяне в местната среда за творчески интерпретации на различни теми.

За кого е резиденцията?  За артисти художници, без ограничения на възраст, млади -дебютиращи или установени артисти.

Творческия престои ще се състои в две нови дестинации с нови партньорства и приятелства, нови съвместни идеи и изследване на различни теми, провокирани от местата на интеракция чрез творческа намеса.

Тази година имаме не една, а две локации – Бургас, Солни езера в партньорство със Симбиотично – Българска Фондация Биоразнообразие и Велико Търново в партньорство с ВТ Евентс (TAM)

творческата резиденцията предлага платформа за  комуникация и усвояване на нови умения и разбирания в сферата на изкуството и културата. Нова култура и нови взаимовръзки между хора, природа, наследство, технологии и прогресивни идеи, водещи ни до разбирането ни за съжителство, както в нас така и извън нас, в духа на приемственост и развиване на база за бъдеще. Всеки интересуващ се и работещ в сферата на изкуствата в т.ч. дигитално изкуство, саунд арт, живопис, графика, фотография, инсталация, пърформанс и др. е добре дошъл за участие в програмата ни,

От организаторите

Защо го правим?

Една от водещите идеи мотивираща ни да изследваме потенциала на  на изоставени или недостатъчно използвани места, е да се свържем отново и да инвестираме във възможно бъдеще, без самота и обезкуражаващата атмосфера на забрава и тъга. Това самоорганизирано децентрализирано събитие в цялата страна е отправната точка за нас в това издание за обмен на идеи и споделяне на художествени практики,

Това което ние предлагаме е индивидуална работа с ментори, творящи в различни точки на света и различни медии. Фокусът на тяхната творческа професионална дейност е описан по долу за всеки един от тях измежду които:

Нови социални и художествени политики, базирани на различни експертни познания, предлагани от специално поканените ментори, като връзка между наука и изкуство, дигитално изкуство, екология и опазване на симбиозата на човек и природа, социално включване по теми за недискриминация и толерантност

Какво включва ВКАР :

  • Брой на участниците за всяка резиденция до 12 артисти
  • Менторска програма с индивидуални насоки от менторите ни, работилници и презентации
  • Място за реализация на проектите/идеите ви
  • Съдействие за намиране опции настаняване на преференциални цени/ или споделено съжителство
  • Техническо съдействие при инсталиране и създаване на творбите ви
  • Изложба на резултатите от резиденцията
  • Разпространение на информация относно резултатите от резиденцията в медиите и социалните мрежи, с индивидуално представяне на всеки участник

 

*WTAR #6 се реализира с финансовата подкрепа от Посолство на САЩ в София – Малка грантова схема и Френски културен институт

** За да заявите участие моля изпратете мейл на watertowerartfest@gmail.com придружено с автобиография   и мотивационно писмо, като отбележете мястото и датите за които кандидатствате до 20 юли 2022

WTAR #6

Бургас, Атанасовски Солни езера 10 – 20.08.2022

Разглеждането на околностите на Атанасовските солени езера и богатата уникална биоразнообразна еко система и атмосфера на естественото местообитание са в основата на тазгодишната резиденция. Насърчаваме проекти по теми, свързани с връзката между екологията и изкуствата – всички медии са добре дошли – пърформанс, инсталация, визуални изкуства и т.н., които насърчават поддържането на симбиозата човек-езеро, базирани върху художествени изследвания на взаимодействията в солените езера.

За да можем да поддържаме крехкото равновесие между човека и природата, се нуждаем от креативни идеи за опазване на естественото местообитание, без да се нарушава неговата цялост. Изследването на връзката между природата и човека може да вземе научен обрат, с включване на екологични данни, но когато се подходи от художествена гледна точка, то има потенциала да надхвърли обикновено далечното и неразбираемо за мнозина, като се доближи до него от емоционална страна.

„Подходите, които художниците използват, за да визуализират проблемите с промяната на околната среда, варират от реалистични (например фотография, филми, видеоклипове, телевизия) до абстрактни, често целящи да предизвикат човешкото напрежение (красота, грозота; риск, сигурност); например чрез токсичното възвишено. Широко признато предизвикателство в изкуствата е, че субективността както в художественото изразяване, така и в емоционалното възприятие и реакции на зрителите може да доведе до деконтекстуализация и фалшиво разбиране на моделите на ред в природата. В резултат на това зрителите могат да възприемат проблемите с устойчивостта като далечни и несвързани с личния опит и излагане.

Абстракцията и изкуствеността в научните визуализации, докато представят обективно реда на природата и проблемите с промяната на околната среда, също могат да отстранят зрителя от контекста. Подобно на художествения подход, научните визуализации на екологичните проблеми могат да доведат до прекъсване на връзката между емоциите на хората и преживяванията от природата. (source https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2831-z)

В това отношение ние се стремим да отразим връзката между човека и природата по по-задълбочено разбираем за всички начин, като инициираме разговори и работилници, както и инсталации и визуализиране на изследователски подход към художествената интервенция в Солените езера на Атанасово по време на нашата резиденция .

Partners

Лагуната на живота /

https://lagoon.biodiversity.bg/the-lagoon

Българска фондация Биоразнообразие работи за опазване на влажните зони повече от 25 години, като най-сериозни усилия полага за крайбрежната лагуна Атанасовско езеро край Бургас – най-богатото на птици място и единственото, където се добива морска сол. В момента БФБ изпълнява LIFE проект „Лагуната на живота“, съвместно с „Черноморски солници“ АД.

Какво предлагаме?

• Настаняване в близост до солените езера в с. Сарафово или Бургас/или възможност за къмпинг в близост до база Симбиотично при солени езера

• Транспорт от Бургас до Атанасовските солени езера/и възможност за наемане на велосипед

• Менторска програма, дефинирана от всеки ментор, включително семинари, разговори на художници, обмен и възможност за съвместна работа

• Място за работа и представяне на резултатите от пребиваването

• Техническа и логистична помощ, производствени разходи (очертани и обсъдени предварително с нас)

• Пълно медийно отразяване на резултатите от презентацията и социалните медии

Кои са менторите?

Марико Хори – Япония/Холандия

Хуан Валенсия – Испания/Канарски острови

Работен език – английски, испански

*По време на пребиваването може да има ограничения по отношение на зоните за безопасност и други изисквания от страна на управители на резервата извън нашия контрол. Не е позволено да оставяте нищо в солените езера и ви молим да спазвате тези разпоредби, тъй като това е екологичен резерват с богато биоразнообразие, ние ще се опитаме да разрешим съответните въпроси и идеи, но молим за вашето търпение и разбиране

** За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на: watertowerartfest@gmail.com, като посочите датите на наличност и интерес към мястото за пребиваване за 2022 г., до 24 юли

 

 

WTAR #6 ½

Велико Търново 1-10.09.2022

Велико Търново е град богат на история и култура. Той се намира в центъра на България, метафорично и реално

какво ще правим там? Срещайте се, говорете, яжте заедно, изследвайте места, учете се един от друг, сприятелявайте се, овластявайте, превъзхождайте, работете индивидуално или в групи в разработването и показването на произведение на изкуството/мисъл като краен резултат от резиденцията!

Кога започва? – 1 септември! Кога свършва? – 10 септември!

Ще последват по-подробна програма и времева рамка относно семинарите на менторите, обиколката на артисти и разговорите, груповите посещения.

Финално събитие/изложба – 10 септември

Работен език – английски и български

Какво предлагаме?

• Настаняване във Велико Търново за целия период на пребиваване

• Менторска програма, дефинирана от всеки ментор, включително семинари, разговори на художници, обмен и възможност за съвместна работа

• Организирани арт турове и посещения на близки села и обекти

• Място за работа и представяне на резултатите от пребиваването

• Техническа и логистична помощ, производствени разходи (очертани и обсъдени предварително с нас)

• Пълно медийно отразяване на резултатите от презентацията и социалните медии

Партньори

ВТ Евентс – TAM, арт група Dupini

Радомир Данков – архитект https://www.youtube.com/watch?v=1FrtZNlaWg0

Ментори:

Антонин Буши (Antonin Strantsouzin) – Франция/България

Сандра Занети – САЩ

Ана Бачева- България/Франция

 

С цел да изследва изоставени и недостатъчно използвани обекти в индустриални или селски райони и в покрайнините на градските центрове, Water Tower Art Residency-Decentralized Edition #6 ще има град Велико Търново като своята опорна точка и място за срещи.

По повод на семинари и проучвания могат да се посетят различни сателитни локации.

(списък на местата: Вишовград, Брестница още tbc),

Участниците ще могат да се разделят на по-малки групи, според техните интереси и афинитети, за да извършват експедиции във ВТ и неговия регион.

Менторите, в допълнение към провеждането на семинари, ще присъстват за свързване на местните културни участници, както и за организиране на пътувания извън ВТ.

Базата във ВТ ще бъде пространството за живеене, споделяне и обединяване на натрупаните различни преживявания, както и място за създаване и подготовка на финалното събитие.

План на индикативната програма:

Ден 1-2: среща във ВТ , инсталиране, обяснения….

Ден 3 до 7: семинари, проучване, пътуване до сателитите… с възможности за нощувка

Ден 8 до 10: подготовка за финалното събитие

*За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на: watertowerartfest@gmail.com, като посочите датите на наличност и интерес към мястото за пребиваване за 2022 г., до 24 юли