aim пловдив 2019

aim plovdiv 2019 poster

AIM Пловдив 2019 – Близки срещи
1–10 юни, Склад, Пловдив

Мрежата „Среща за артистични инициативи“ – Artists’ Initiatives’ Meetings (AIM) Network, Пловдив 2019/Близки срещи събира на едно място голям диапазон европейски инициативи, стартирани и движени от артисти, за да обедини независимата българска арт сцена както със сцените на съседните държави, така и на международно ниво. Проектът е основан върху дългосрочните цели, поставени от  мрежата AIM, касаещи улесняването на връзките, изграждането на сътрудничество, налагането на артистичната сцена и отварянето й към широката общественост. Проектът развива концепцията за широкомащабна дейност, развивана на местна почва през различните, но взаимосвързани съседни региони. Въпреки държавните граници, артистите и кураторите често споделят сходна социална и културна проблематика, подобни традиции и дискурси, свързани със съвременното изкуство, въпреки че често са лишени от възможността да се срещат очи в очи и да споделят опита си. Проектът ще представи богата гама от събития, включително публични семинари, панелна дискусия, обиколка с екскурзовод и изложба. AIM Пловдив, 2019 е организиран от мрежата AIM и Водна кула арт фест и е част от културната програма на  Пловдив 2019, Европейска столица на културата.

AIM Network е европейска артистична инициатива, обслужваща платформа за обмяна на опит, споделено познание, подсилване на мобилността и сътрудничеството между артистичните инициативи, както и засилването на обществения интерес към артистичния сектор като цяло както сред професионалните арт среди, така и сред по-широката публика. Към момента мрежата разполага с 11 управлявани от артисти пространства на територията на цяла Европа.

Водна кула арт фест е ежегодно провеждано арт събитие, включващо пърформанси, инсталации, презентации и семинари, които се провеждат в София, България. От 2006 г. фестивалът се разви от инициатива от местно значение в най-значимия международен фестивал за съвременно изкуство в България. Целта на проекта е да насочи общественото внимание съм непосредствено заобикалящата ни градска среда, включително изоставените и неизползваеми пространства, поставяйки въпроси, свързани с демокрацията, толерантността и околната среда през погледа на социално-ангажираното изкуство.

 

Повече за събитието: AIM Network
Дизайн: Деница Тонева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>